Frisk Hud - Min nye bok! // Healthy Skin - My new book!

Friskhudcover

Nå er det en evighet siden jeg har blogget, jeg har sikkert glemt ut hvordan jeg gjør det, og som du kanskje merker så skriver jeg på norsk nå, bare for å gjøre alt enda mer uvant. Dette er et valg jeg har tatt etter å ha vurdert det over lengre tid, but don't worry, posts will also be written in english for all my lovely English readers. Please see below.

Frisk Hud- Din guide til vakker og problemfri hud handler om å pleie huden din riktig slik at du slipper å dekke den til med masse sminke. Naturlig frisk og vakker hud er noe alle ønsker, og i boka vil du lære hvordan du kan oppnå dette gjennom riktig pleie, valg av produkter, et sunt kosthold for huden og gode hud- vaner. Som med blogg-materialet mitt, er innholdet i boka basert på forskning.

Boka er delt opp i 3 deler, hvor man i del 1 kan lære om pleie av huden. I denne delen går jeg grundig gjennom hudtyper, kosmetiske problemstillinger som kviser/akne, strekkmerker, cellulitter,  ingrediensene du bør se etter når du kjøper produkter,  guide til anti-aldring og mye mer. I del 1 har jeg blant andre fått med meg makeup artist og daglig leder av BeWell klinikken som skriver om hud og sminke, og dr.K som skriver grundig og informativt om alt du behøver vite om botox og fillers. I del 2 går vi gjennom de vanligste hudlidelsene som eksem, og psoriasis, mens man i del 3 kan lese mer om relasjonen mellom hud og miljø inklusiv kosthold og trening. Her har jeg blant andre fått med meg ernæringsfysiolog Christine Whilhelmsen som skriver om kosthold og huden, samt gir deg supermat oppskrifter for vakker og frisk hud. Til slutt har jeg inkludert et spørsmål og svar kapittel fra lesere.

Jeg skal ikke lyve å si det har vært det letteste i verden å skrive bok, jobbe fulltid på sykehuset og samtidig leve livet mitt, men jeg har virkelig elsket denne utfordringen, og det er verdens beste følelse å sitte med boka i hendene nå og kjenne stolthet over dette som jeg har laget. Mens jeg skrev lurte jeg på hvordan kapitlene ville følge hverandre, om innholdet var lettlest og konsist nok, og om temaene jeg valgte å ta med ville vekke interesse. Jeg kan med hånden på hjertet si at dette er en bok jeg ville kjøpt selv, og at alt stress, lange netter, svette og tårer var verdt det.

Jeg gleder meg til å se hvordan dette Frisk Hud - eventyret fortsetter. Jeg kommer til oppdatere dere ang. fremtidige prosjekter rundt boka, og snart, veldig snart skal jeg dele en gladnyhet med dere!

Lyst på din egen kopi? Frisk Hud kan kjøpes fraktfritt på www.hudbok.no

Husk å like Frisk Hud på Facebook for oppdateringer, samarbeidsprosjekter, tilbud og anmeldelser!

Ønsker dere en fantastisk Søndag's kveld!

//

Its an eternity since I've blogged, I 've probably forgotten how to do it, and you might notice that I write in Norwegian now, just to make everything even more unusual. This is a choice I have made after considering it for a long time, but do not worry, posts will also be written in english for all my lovely English readers, ie. here.

Frisk Hud (Healthy Skin) Your Guide to beautiful and trouble-free skin is all about nurturing your skin properly so you don't have to cover it with lots of makeup. Naturally healthy and beautiful skin is something everyone wants, and in the book you will learn how you can achieve this through proper skin care, choice of products, a healthy diet for your skin and good skin habits.

The book is divided into three parts, where in part 1.you  can learn about the care of the skin. In this part I go through skin types, cosmetic problems like pimples / acne,  stretch marks,  cellulite,  ingredients you should look for when buying products, a guide to anti - aging and much more. In part 1. Makeup aritst and CEO of the BeWell clinic Camilla Fugelli writes about skin and makeup. In part 2. we review the most common skin disorders such as eczema and psoriasis , while in part 3 . you can read more about the relationship between the skin and the environment , including diet and exercise. Here  nutritionist Christine Whilhelmsen  writes about diet and skin, as well gives you some superfood recipes for beautiful and healthy skin. Finally, I included a question and answer section in the end.

I will not lie, and say it's been the easiest thing in the world to write a book,  work full time in the hospital while living my life, but I really loved this challenge, and it 's the best feeling to sit with the book in my hands now and feel proud of this book I've written. As I wrote , I wondered how the chapters would follow each other, weather the content was readable and concise enough, and if the topics I chose would arouse interest. I can honestly say that this is a book I would buy , and that all the stress , long nights , sweat and tears were worth it .

I can not wait to see how this Frisk Hud - adventure continues. I will update you regarding future projects, and soon very soon I will share some related happy news with you!

Want your own copy ? Fresh Skin can be purchased with free delivery on www.hudbok.no

Remember to like Frisk Hud on Facebook for updates, collaborative projects, offers and reviews !

Wishing you a wonderful Sunday evening !