A little reminder..

Aging-sol-

Aging-sol-

Hei hei kjære dere! Her kommer en liten påminner i sommervarmen.

UVA strålene, som trenger hele veien ned til dypet i dermis, eller lærhuden, er ansvarlig for store deler av aldringen vi ser i bildet over, nemlig løs og slapp hud, rynker, grov hud, aldersrelaterte hudvekster, og pigment forandringer. De aller fleste av oss er flinke til å beskytte seg mot solstrålene så lenge man er utendørs, men det mange ikke vet er at UVA strålene i motsetning til UVB strålene klarer å trenge gjennom glass. Det betyr at de kan forårsake skade mens du sitter innendørs i ditt eget hjem, i bilen din, eller som damen over - på kontoret. Hun har gjennom et liv som sekretær sittet med venstre side av ansiktet vendt mot et vindu, som har gitt unødvendig og alvorlig aldring av huden hennes på venstre side. UVA strålene gir deg ikke Vitamin D som UVB strålene gjør, og er dermed helt OK å blokkere.

Husk derfor å investere i solkrem som inneholder et stabilt UVA filter, og bruk den også innendørs. Ett av filtrene jeg anbefaler i Frisk Hud, er Zink Oksid. Zink Oksid er et stabilt, fysisk filter som beskytter mot både UVA og UVB. Se etter denne ingrediensen når du kjøper solkrem neste gang, SkinCeuticals Physichal Fusion Sunscreen er et godt alternativ.

//

 Hello dear ones! Here's a little reminder for you in the summer heat.

UVA radiation, which penetrates all the way down to the depths of the dermis, is responsible for much of the aging we see in the photo above, namely loose and sagging skin, wrinkles, rough skin, age-related skin growths and pigmentation. Most of us are good at protecting against sun rays as long as we are outdoors, but many do not know that UVA rays, unlike UVB rays can penetrate glass. That means they can cause damage while youre sitting indoors in your own home, in your car, or as the lady above - in the office. After a life as a secretary, she sat with the left side of her face turned towards a window, which has given unnecessary and severe aging of her skin on the left side. UVA rays do not give you Vitamin D, UVB rays do and are thus perfectly OK to block.

Remember to invest in a sunscreen that contains a stable UVA filter, and use it even while indoors. One of the filters I recommend in Healthy Skin is Zinc Oxide. Zinc Oxide is a stable, physical filter that protects against both UVA and UVB rays. Look for this ingredient when buying sunscreen next time, SkinCeuticals Physichal Fusion Sunscreen is a good option.