God Morgen Norge: Hvordan beholde huden frisk og ung

gmn2

gmn2Mandag 29.09.14 hadde jeg æren av å gjeste God Morgen Norge for andre gang. Denne gangen hadde vi en veldig hyggelig prat om hvordan best bekjempe allerede aldrende hud, og hva man kan gjøre for å forebygge aldringen før den synes. Jeg var som vanlig en smule nervøs i forkant av sending, men Signe og alle på sett er så fantastisk vennlige, at jeg fort ble komfortabel. Det føles også utrolig godt å få lov til å snakke om min store lidenskap, og jeg håper dere som så programmet lærte noe nytt, eller kjente lyst til å lære mer om huden. Jeg storkoste meg vertfall!

Tema og innhold er tatt fra boka min, Frisk Hud,(mer om den her) og ingrediensene jeg snakker om kan du finne i kapittelet om antialdring.

Her har dere linkene til innslagene jeg var med på:

http://sumo.tv2.no/programmer/ung-hud-hvordan-beholde-den-ung-og-frisk-847932.html

http://sumo.tv2.no/programmer/eldre-hud-hvordan-bevare-den-paa-best-mulig-maate-847935.html

Senere i høst skal jeg snakke om hud i relasjon til mat, et tema jeg vet mange er interessert i.

Ønsker dere en god Tirsdag videre!

- Rolah

//

Monday, 29/09/14 , I had the honor of guesting Good Morning Norway for the second time. This time we had a very nice chat about how best to combat the already aging skin, and what you can do to prevent aging before it appears. I was as usual a bit nervous ahead of the broadcast, but Signe and everyone on set is so wonderfully friendly, I quickly became comfortable. It also feels incredibly good to be allowed to talk about my passion, and I hope you who saw the program learned something new, or feel like you want to to learn more about skin. I enjoyed myself to bits!

Theme and content is taken from my book: Healthy Skin, and the ingredients I talking about can be found in the chapter on anti aging.

Here you have the links to the segments I was involved in :

http://sumo.tv2.no/programmer/ung -skin- how-to- keep - the - young - and - fresh - 847932.html

http://sumo.tv2.no/programmer/eldre -skin- how - preserve - the - paa -best - possible - maate - 847935.html

Later in the fall I'll talk about the skin in relation to food, a topic I know theres a lot of interest about.

Wishing you a great Tuesday!

-Rolah